Δεκέμβριος 2008 αρχείο

Χριστουγεννιάτικο φύλλο 2008 Ξενόγλωσσης Εφημερίδας

    Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Χήρα Δήμητρα (Γαλλικών), Τράπαλη Χρυσή (Γερμανικών), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικών), ακολουθεί στον σχετικό σύνδεσμο το Χριστουγεννιάτικο φύλλο τριπλής ξενόγλωσσης εφημερίδας (σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).