Απρίλιος 2009 archive

Πασχαλινό φύλλο 2009 Ξενόγλωσσης Εφημερίδας

     Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Χήρα Δήμητρα (Γαλλικών), Τράπαλη Χρυσή (Γερμανικών), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικών), ακολουθεί στον σχετικό σύνδεσμο το 2ο Πασχαλινό Φύλλο της τριπλής ξενόγλωσσης εφημερίδας (σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).