Ιανουάριος 2012 archive

Κυκλοφόρησε το 5ο φύλλο (Χριστούγεννα 2011-2012) της σχολικής εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα»

    Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011 – 2012, με υπεύθυνες καθηγήτριες και καθηγητές τους: Σιαπανίδου Έλλη (Φιλόλογο), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας) και Δρίτσα Δημήτριο – Αδαμάντιο (Πληροφορικής), μπορείτε να διαβάσετε το Χριστουγεννιάτικο (5ο) φύλλο της Σχολικής Εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα» του Γυμνασίου Καρλοβασίων.