Μάι 2012 archive

Κυκλοφόρησε το 7ο φύλλο (Απρίλιος 2012) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”

 Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011 – 2012, με υπεύθυνες καθηγήτριες και καθηγητές τους: Σιαπανίδου Έλλη (Φιλόλογο), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας) και Δρίτσα Δημήτριο – Αδαμάντιο (Πληροφορικής), μπορείτε να διαβάσετε το 7ο φύλλο (Απρίλιος 2012) της σχολικής εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα«, που από σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσω Διαδικτύου.

Κυκλοφόρησε το 6ο φύλλο (Φεβρουάριος 2012) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”

     Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011 – 2012, με υπεύθυνες καθηγήτριες και καθηγητές τους: Σιαπανίδου Έλλη (Φιλόλογο), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας) και Δρίτσα Δημήτριο – Αδαμάντιο (Πληροφορικής), μπορείτε να διαβάσετε το 6ο φύλλο (Φεβρουάρος 2012) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα“, που από σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσω Διαδικτύου.