Οκτώβριος 2013 αρχείο

Απολογισμός του προγράμματος “Σκάκι στο Σχολείο” (2012 – 2013)

    Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να κατεβάσετε και να μελετήσετε ένα συμπυκνωμένο απολογισμό των δράσεων του σχολικού προγράμματος “Σκάκι στο Σχολείο“, που λειτούργησε το σχολικό έτος 2012 – 2013, στο Γυμνάσιο Καρλοβασίων.     Στην έκδοση περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αρχική ιδέα, τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης, την εκπαιδευτική προσέγγιση, με στιγμιότυπα από τις …

Συνέχεια ανάγνωσης

Λύκος, πρόβατο και λάχανο. Βοήθησε το βαρκάρη.

   Παίξε το ακόλουθο παιχνίδι και βρες τη λύση, βοηθώντας το βαρκάρη να μεταφέρει το λύκο, το πρόβατο και το λάχανο από τη μία όχθη στην άλλη. Το παιχνίδι που ακολουθεί αφορά στο 1ο παράδειγμα διατύπωσης αλγορίθμων από το σχολικό βιβλίο Πληροφορικής της Γ Γυμνασίου.  

Οι Πύργοι του Ανόι

     Μετά τη σημερινή δραστηριότητα (Οι Πύργοι του Ανόι), λύση της οποίας είδαμε για 3 δίσκους μπορείτε να πειραματιστείτε με το διαδικτυακό (on-line) παιχνίδι που ακολουθεί, με περισσότερους δίσκους. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται περισσότερα βήματα για να φτάσετε στη λύση του προβλήματος.     Αναλύστε τη στρατηγική που ακολουθήσατε για την επίλυση του προβλήματος …

Συνέχεια ανάγνωσης

Εννοιολογικός χάρτης (Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα)

Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα.

    Ακολουθεί ένας εννοιολογικός χάρτης που παρουσιάζει οπτικά έννοιες σχετικές με τα είδη κύριας μνήμης (RAM, ROM). Επιχειρείται μία ταξινόμηση των αποθηκευτικών μέσων κατά φθίνουσα σειρά αποθηκευτικού χώρου και αξιοπιστίας.     Ο παραπάνω εννοιολογικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για μαθητές Α Γυμνασίου όσο και για μαθητές Β Γυμνασίου και να ακολουθήσει εμβάθυνση …

Συνέχεια ανάγνωσης