Απρίλιος 2020 αρχείο

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. 1. Ασφαλής εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. 2. Ασφαλής Εργασία εξ’ αποστάσεως. 3. Συμβουλές Χρήσης του Διαδικτύου. 4. Φυλλάδιο συμβουλές για τους γονείς για τα Προσωπικά Δεδομένα.