Οκτώβριος 2020 αρχείο

Γνωστοποίηση ΦΕΚ με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021»

Για να διαβάσετε το ΦΕΚ  με τίτλο : Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.09.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β? 3882) πατήστε εδώ.