Απαλλαγή μαθητών από Θρησκευτικά.

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 106646/ΓΔ4/2022, για την απαλλαγή των μαθητών από τη ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα των θρησκευτικών τα παρακάτω:

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι,ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, νααπαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος τωνΘρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια τηςσχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικήςσυνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθηματων Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/ τρια,εάν είναι ενήλικος/η, ή και από τους δύο γονείς/ κηδεμόνες του/της, εάν είναιανήλικος/η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον έναγονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/ας μαθητή/τριας (αν είναι ενήλικος/η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι ανήλικος/η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1/9/2022 έως και την 19/9/2022. Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να βεβαιωθεί από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν του/της ή και από άλλες δημόσιες αρχές.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers: