Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον ΙΓ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» (σχολ. 2014-2015)

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησής μας για τον ΙΓ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»  (σχολ. 2014-2015) το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» προτείνει την ακόλουθη βιβλιογραφία :

  1. Βερέμης Θάνος ? Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, ΤΑ ΝΕΑ ? Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005.
  2. Γαρδίκα Κατσιαδάκη Ελένη (επιστ. επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική πολιτική ? Οικονομία ? Εκπαίδευση ? Πολιτισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα 2010. (Το βιβλίο είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
  3. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄ , Αθήνα 2000 (β΄ έκδ.).
  4. Κανδαράκης Γ., Καρτσάκης Δ., Μανωλάκης Κ., Εκπαιδευτικός φάκελος Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του ?, β΄ έκδ., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – ΥΠ.Ε.Π.Θ., Αθήνα-Χανιά 2008. (Ο εκπαιδευτικός φάκελος είναι διαθέσιμος και ελεύθερα προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος).
  5. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος Δ., Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, τ. Α΄, Εστία , Αθήνα 2002.
  6. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος Δ., Ελευθέριος Βενιζέλος. Δώδεκα μελετήματα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.
  7. Στεφάνου Στέφανος (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα Κείμενα, τ. Γ και Δ΄, Αθήναι 1981.
  8. Στεφάνου Στέφανος (επιμ.), Ελευθερίου Βενιζέλου. Πολιτικαί Υποθήκαι, τ. Β΄, Αθήναι 1969.
  9. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».
  10. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ? Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ιστορία του Νεότερου & του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου & Δ΄ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αρέσει σε %d bloggers: