Κυκλοφόρησε το 3ο φύλλο (Μάρτιος 2011) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”

    Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2010 – 2011, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας), Κατσίποδα (Αγγλικής Φιλολογίας), Μόσιου Ανδρονίκη (Πληροφορικής), Ξανθοπούλου Μαρία (Φιλολογίας), μπορείτε να διαβάσετε το 3ο φύλλο (Μάρτιος 2011) της σχολικής εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα«, που από σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσω Διαδικτύου.

Κυκλοφόρησε το 2ο φύλλο (Φεβρουάριος 2011) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”

         Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2010 – 2011, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας), Κατσίποδα (Αγγλικής Φιλολογίας), Μόσιου Ανδρονίκη (Πληροφορικής), Ξανθοπούλου Μαρία (Φιλολογίας), μπορείτε να διαβάσετε το 2ο φύλλο (Φεβρουάριος 2011) της σχολικής εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα«, που από σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσω Διαδικτύου.

Κυκλοφόρησε το 1ο φύλλο (Δεκέμβριος 2010) της σχολικής εφημερίδας “Ας κάνουμε ένα διάλειμμα”

       Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2010 – 2011, με υπεύθυνες καθηγήτριες τις: Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικής Φιλολογίας), Κατσίποδα (Αγγλικής Φιλολογίας), Μόσιου Ανδρονίκη (Πληροφορικής), Ξανθοπούλου Μαρία (Φιλολογίας), μπορείτε να διαβάσετε το 1ο φύλλο (Δεκέμβριος 2010) της σχολικής εφημερίδας «Ας κάνουμε ένα διάλειμμα«, που από σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερα και μέσω Διαδικτύου.

Πασχαλινό φύλλο 2009 Ξενόγλωσσης Εφημερίδας

     Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Χήρα Δήμητρα (Γαλλικών), Τράπαλη Χρυσή (Γερμανικών), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικών), ακολουθεί στον σχετικό σύνδεσμο το 2ο Πασχαλινό Φύλλο της τριπλής ξενόγλωσσης εφημερίδας (σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Χριστουγεννιάτικο φύλλο 2008 Ξενόγλωσσης Εφημερίδας

    Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2008-2009 με υπεύθυνες καθηγήτριες τις κυρίες Χήρα Δήμητρα (Γαλλικών), Τράπαλη Χρυσή (Γερμανικών), Ζαχαριάδου Αλεξάνδρα (Αγγλικών), ακολουθεί στον σχετικό σύνδεσμο το Χριστουγεννιάτικο φύλλο τριπλής ξενόγλωσσης εφημερίδας (σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).