Αρχείο ετικέτας εννοιολογικός χάρτης

Εννοιολογικός χάρτης (Στάδια εκτέλεσης αλγόριθμου από Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας)

    Ακολουθεί ένας εννοιολογικός χάρτης που προσπαθεί να παρουσιάσει οπτικά τα στάδια από την έμπνευση ενός αλγόριθμου ως την εκτέλεση του σε κώδικα μηχανής από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit), από τη θεωρία πληροφορικής της Γ Γυμνασίου.

Στάδια εκτέλεσης αλγορίθμου από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Στάδια εκτέλεσης αλγορίθμου από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Creative Commons License
Στάδια Εκτέλεσης Αλγόριθμος – Κ.Μ.Ε. by Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Εννοιολογικός χάρτης (Πρόβλημα – Αλγόριθμος)

    Ακολουθεί ένας εννοιολογικός χάρτης που προσπαθεί να παρουσιάσει οπτικά τις έννοιες του προβλήματος και του αλγορίθμου, που αφορούν στη θεωρία πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου.

Εννοιολογικός χάρτης Προβλήματος και Αλγορίθμου

Εννοιολογικός χάρτης Προβλήματος και Αλγορίθμου

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Problem – Algorithm mind map (el) από τον δημιουργόΔρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Εννοιολογικός χάρτης (Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα)

    Ακολουθεί ένας εννοιολογικός χάρτης που παρουσιάζει οπτικά έννοιες σχετικές με τα είδη κύριας μνήμης (RAM, ROM). Επιχειρείται μία ταξινόμηση των αποθηκευτικών μέσων κατά φθίνουσα σειρά αποθηκευτικού χώρου και αξιοπιστίας.

Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα.

Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα. Εννοιολογικός χάρτης.

    Ο παραπάνω εννοιολογικός χάρτης μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για μαθητές Α Γυμνασίου όσο και για μαθητές Β Γυμνασίου και να ακολουθήσει εμβάθυνση ανάλογα με το επίπεδό τους.

    Χαρακτηριστικά, από τη σύγκριση των ιδιαιτεροτήτων μνήμης RAM και μνήμης ROM, προκύπτει το φυσιολογικό ερώτημα: «Γιατί να μη χρησιμοποιούνται οι δευτερεύουσες μνήμες (αποθηκευτικά μέσα) αντί της RAM;», που ούτως ή άλλως:

  • αποθηκεύει προσωρινά δεδομένα,
  • έχει μικρότερο αποθηκευτικό χώρο από π.χ. το σκληρό δίσκο και
  • δεν εμπλέκεται, όπως η ROM, με αποθήκευση δεδομένων κρίσιμων για την εκκίνηση του συστήματος (BIOS).

    Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι μία χρήσιμη αφορμή για να εξηγηθεί συνοπτικά η αξία της αρχιτεκτονικής αποθηκευμένου προγράμματος (αρχιτεκτονικής Φον Νόϊμαν).

Creative Commons License
Μνήμες και αποθηκευτικά μέσα by Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.