Αρχείο ετικέτας Φύλλο Εργασίας Scratch

Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 9 – Εισαγωγή στον προγραμματισμό με μεταβλητές

     Σε συνέχεια της σειράς φύλλων εργασίας για την ύλη της Πληροφορικής Γ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οπότε και διδάσκεται προγραμματισμός με Scratch, ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας Scratch No 9.

    Το μάθημα αφορά στη χρήση μεταβλητών στον προγραμματισμό.

  Με το παράδειγμα του μαθήματος, σχεδιάζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, για το οποίο τόσο το μήκος όσο και το πλάτος έχουν άγνωστη τιμή σε χρόνο προγραμματισμού, που παρέχει ο χρήστης σε χρόνο εκτέλεσης. Το σενάριο του παραδείγματος μπορείτε να βρείτε από την ιστοσελίδα του καθηγητή σας κ. Δρίτσα, στο διαδικτυακό αποθετήριο του Scratch.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 9 – Εισαγωγή στον προγραμματισμό με μεταβλητές. από τον δημιουργόΔημήτριος Αδαμάντιος Δρίτσας διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Φύλλο Εργασίας Scratch No 8 – Διαδικασίες

    Σε συνέχεια της σειράς φύλλων εργασίας για την ύλη της Πληροφορικής Γ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οπότε και διδάσκεται προγραμματισμός με Scratch, ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας Scratch No 8.

    Το μάθημα αφορά στη δημιουργία διαδικασιών.

    Μπορείτε να βρείτε το σενάριο του παραδείγματος, με το οποίο σχεδιάζεται ένα τριφύλλι, με χρήση διαδικασίας για το σχεδιασμό του κάθε ενός πετάλου, από την ιστοσελίδα του καθηγητή σας κ. Δρίτσα, στο διαδικτυακό αποθετήριο του Scratch.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Φύλλο Εργασίας Scratch No 8 – Διαδικασίες από τον δημιουργό Δημήτριος Αδαμάντιος Δρίτσας διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Φύλλο Εργασίας Scratch No 7 – Εμφωλευμένες επαναληπτικές δομές.

    Σε συνέχεια της σειράς φύλλων εργασίας για την ύλη της Πληροφορικής Γ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οπότε και διδάσκεται προγραμματισμός με Scratch, ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας Scratch No 7.

    Το μάθημα αφορά σε εμφωλευμένες επαναληπτικές δομές. Δηλαδή για βρόχο επανάληψης μέσα σε βρόχο επανάληψης.

    Μπορείτε να βρείτε το σενάριο του παραδείγματος, με το οποίο σχεδιάζεται το πέταλο ενός λουλουδιού με εμφωλευμένες επαναληπτικές δομές από την ιστοσελίδα του καθηγητή σας κ. Δρίτσα, στο διαδικτυακό αποθετήριο του Scratch.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 7 – Εμφωλευμένες επαναληπτικές δομές από τον δημιουργό Δρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Φύλλο Εργασίας Scratch No 6 – Δομή Επανάληψης. Βρόχοι πεπερασμένου αριθμού επαναλήψεων.

    Σε συνέχεια της σειράς φύλλων εργασίας για την ύλη της Πληροφορικής Γ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οπότε και διδάσκεται προγραμματισμός με Scratch, ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 6.

    Το μάθημα αφορά στη δομή επανάληψης με βρόχο πεπερασμένου αριθμού επαναλήψεων (for loop).

    Μπορείτε να βρείτε το σενάριο του παραδείγματος, με το οποίο σχεδιάζεται τετράγωνο πλευράς 50 pixels με δομή επανάληψης από τη σχετική ιστοσελίδα του καθηγητή σας κ. Δρίτσα, στο διαδικτυακό αποθετήριο του Scratch.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 6 – Δομή Επανάληψης. Βρόχοι με πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. από τον δημιουργόΔρίτσας Δημήτριος – Αδαμάντιος διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

Φύλλο Εργασίας Scratch No 5 – Εντολές Σχεδίασης. Πένα. Κίνηση.

    Σε συνέχεια της σειράς φύλλων εργασίας για την ύλη της Πληροφορικής Γ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, οπότε και διδάσκεται προγραμματισμός με Scratch, ακολουθεί συνημμένο το Φύλλο Εργασίας Νο 5.

    Το μάθημα αφορά στις βασικές εντολές με τις οποίες μπορούμε να σχεδιάσουμε σχήματα, από τις παλέτες πένα και κίνηση.

    Μπορείτε να βρείτε το σενάριο του παραδείγματος, με το οποίο σχεδιάζεται τετράγωνο πλευράς 50 pixels από την  ιστοσελίδα του καθηγητή σας κ. Δρίτσα, στο διαδικτυακό αποθετήριο του Scratch.

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο Φύλλο Εργασίας Scratch Νο 5 – Πένα. Κίνηση. από τον δημιουργόΔημήτριος Αδαμάντιος Δρίτσας διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .